ES flag GR flag SK flag ENG flag

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Ο κύριος στόχος του VISION είναι να ενισχύσει την ικανότητα αριστείας και καινοτομίας του Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών (BMC SAV). Η στενή συνεργασία με τέσσερα κορυφαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα θα αυξήσει την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και την αναγνώριση του BMC SAV, θα συμβάλει στην εξάλειψη των υφιστάμενων κενών στην έρευνα στον τομέα της ογκολογίας και θα ενισχύσει την ικανότητα πρώιμης διάγνωσης και καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Εκτός από την βελτίωση των επιστημονικών επιδόσεων, η διακρατική επιστημονική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό παραγόντων που συμβάλλουν στην εξαιρετικά υψηλή συχνότητα τόσο του καρκίνου του παχέος εντέρου όσο και του καρκίνου του παγκρέατος στη Σλοβακία.

Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος VISION είναι:

  • να αυξήσει την επιστημονική αριστεία του BMC SAV στην έρευνα για τον καρκίνο του γαστρεντερικού, όσον αφορά την ικανότητά του να υλοποιεί υψηλής ποιότητας καινοτόμο μεταφραστική βιοϊατρική έρευνα
  • να βελτιώσει την ανταγωνιστική ικανότητα του BMC SAV για χρηματοδότηση της έρευνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • να προωθήσει τη συμμετοχή νέων ερευνητών με την ενίσχυση της φήμης, της αξιοπιστίας, της ελκυστικότητας και των δραστηριοτήτων δικτύωσης του BMC SAV τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο
  • να δημιουργήσει νέες οδούς έρευνας στον καρκίνο, και στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου
  • να μεταφέρει την καινοτομία πέρα από την επιστημονική κοινότητα σε εθνικό επίπεδο, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστημόνων και ιατρών

 

Δομή του έργου

Το έργο του VISION αποτελείται από πέντε αλληλένδετα πακέτα εργασίας (WP) με συγκεκριμένους στόχους.

WP1 Διαχείριση

Το WP1 είναι αφιερωμένο στη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς τρόπου συντονισμού και διαχείρισης του έργου VISION με σκοπό την επίτευξη του κύριου αλλά και όλων των ειδικών στόχων του προγράμματος καθώς και τη διοικητική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της κοινοπραξίας έναντι της ΕΚ.

WP2 Ενίσχυση της αριστείας στην έρευνα για τον καρκίνο του γαστρεντερικού

Ο κύριος στόχος του WP2 είναι να ενισχύσει την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και την αναγνώριση του BMC SAV τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση έρευνας υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας θα υποστηριχθεί τόσο από την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσεων, όσο και από τη συνεργασία και τη δικτύωση με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Η διεθνής συνεργασία θα βοηθήσει στον εντοπισμό παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος και του παχέος εντέρου στη Σλοβακία.

WP3 Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας για καινοτομία των νέων ερευνητών

Σκοπός του WP είναι η ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνικών δεξιοτήτων των νέων ερευνητών, η ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, η ανταλλαγή και η μεταφορά γνώσεων μεταξύ των εταίρων του VISION, η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της νανοβιοτεχνολογίας, με δυνατότητες κλινικών εφαρμογών στον τομέα των καρκίνων GI μέσω κατάρτισης / μαθημάτων, σύντομων ανταλλαγών προσωπικού, επισκέψεων εμπειρογνωμόνων

WP4 Σύζευξη της έρευνας με τη κλινική πράξη

Το WP4 στοχεύει στη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου μεταξύ σχετικών ερευνητικών και κλινικών ιδρυμάτων σε τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η συμμετοχή ιατρικών σχολών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και οργανώσεων ασθενών θα συμβάλει στην ενίσχυση της μεταφορά των ερευνητικών επιτευγμάτων και στην προώθηση της πρόληψης του καρκίνου, με την υποστήριξη των εταίρων της VISION ως συμβούλων.

WP5 Απαιτήσεις δεοντολογίας

Ο στόχος του WP5 είναι να διασφαλίσει την τήρηση των «απαιτήσεων δεοντολογίας» όπως καθορίζονται σε αυτό το πακέτο εργασίας.

 

 

Scientifc Advisory Board

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Η καθηγήτρια Núria Malats (Ομάδα Γενετικής και Μοριακής Επιδημιολογίας, Ισπανικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (CNIO), Μαδρίτη, Ισπανία) διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο που επικεντρώνεται κυρίως στο καρκίνο του παγκρέατος και της ουροδόχου κύστης. Συντονίζει πλήθος μεγάλες εθνικές και διεθνείς μελέτες που ενσωματώνουν διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων -omics, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και την εξέλιξη της νόσου. Είναι Πρόεδρος της EUPancreas Action COST (BM1204), μέλος του συμβουλίου της Διεθνούς Κοινοπραξίας για τον έλεγχο των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος (PanC4) και Προέδρος της Research Work Stream of Pancreatic Cancer Europe (PCE) multistakeholder platform. (PCE).
(https://www.pancreaticcancereurope.eu/work-streams/research/)

Ο καθηγητής Stefano Bonassi (Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο San Raffaele, Ρώμη, Ιταλία) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση βιολογικών δεικτών στον ανθρώπινο πληθυσμό και σε κλινικές μελέτες. Έχει συντονίσει το επιδημιολογικό μέρος διεθνών έργων, όπως τα ESCH για τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες, HUMN και HUMNxl για τη μελέτη της βλάβης των μορίων DNA με τη τεχνική των μικροπυρήνων και ComNet.

Ο καθηγητής Andrew Collins (Πανεπιστήμιο του Όσλο, Ινστιτούτο Βασικών Ιατρικών Επιστημών) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις βλάβες που προξενούνται στα μόρια του DNA και στους μηχανισμούς επισκευής αυτών, σε σχέση με τη διατροφή και τον καρκίνο. Συντονίζει πολυάριθμα διεθνή προγράμματα, όπως τα ESCODD για την οξειδωτική βλάβη του DNA, COMICS με τη μέθοδο ανάλυσης Comet, EcoGenoTox, ComNet και hCOMET.

Ο καθηγητής Victor Puntes (Καταλανικό Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Βαρκελώνη, Ισπανία), του οποίου η έρευνα στοχεύει στη σύνθεση, σύζευξη και εφαρμογή ανόργανων νανοσωματιδίων, στις ιδιότητες τους, στη νανοτοξικολογία και την νανοσωματική ασφάλεια, καθώς και σε μια ποικιλία εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής και του περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 29 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισπανική κυβέρνηση και ιδιωτικές εταιρείες ενώ είναι συνιδρυτής πολλών εταιριών spin offs.

 

 

Steering Committee

 

Dr. Julie Earl (Hospital Universitario Ramón y Cajal, Spain)

Dr. Agapi Kataki (University of Athen, Greece)

Assoc. prof. Maria Dusinska (Norwegian Institute for Air Research, Norway)

Dr. Yvonne Lydia Kohl (Institute for Biomedical Engineering, FhG, Germany)

Dr. Alena Gabelova (Biomedical Research Center SAS, Slovakia)

Dr. Bozena Smolkova (Biomedical Research Center SAS, Slovakia)