GR flag SK EN flag

PREVENCIA A LIEČBA

 

Rizikové faktory pre vznik rakoviny kolorekta:

a) Vek: riziko sa zvyšuje vekom a rastie najmä po 50. roku života. Až 80 – 90 % kolorektálnych karcinómov sa vyskytuje u ľudí nad 50 rokov.

b) Pohlavie: u mužov je incidencia kolorektálneo karcinómu vyššia, pričom u nich prevažuje karcinóm konečníka, zatiaľ čo u žien je častejšia rakovina hrubého čreva.

c) Genetická predispozícia: výskyt u príbuzných I. stupňa zvyšuje riziko vzniku 2 – 3x (riziko je ešte väčšie ak niekto z príbuzných ochorel vo veku menej ako 45 rokov).

d) Výživa a stravovanie: rozdiely medzi populáciami v rôznych krajinách s odlišnými stravovacími návykmi jednoznačne potvrdzujú, že faktory výživy patria medzi najvýznamnejšie faktory vzniku kolorektálneho karcinómu. Najčastejšie ide o:

  • nadmerný energetický príjem - podporuje vznik samostatného rizikového faktoru – obezity, ktorá je závažným rizikovým faktorom kolorektálneho karcinómu,
  • vysoká spotreba tukov - tuky menia mikroflóru v čreve, spôsobujú zvýšenie obsahu žlčových kyselín – poškodzujú sliznicu čreva a zvyšujú riziko chorobného bujnenia tkaniva, taktiež ich nadmerný príjem podporuje vznik obezity,
  • vyššia spotreba červeného mäsa, údením a jedál z rýchleho občerstvenia – majú vyšší obsah tuku, cholesterolu, soli, konzervantov, nedostatok ovocia, zeleniny, vlákniny - nedostatok vlákniny v strave spôsobuje spomalenie prechodu črevného obsahu hrubým črevom, čím sa predlžuje doba kontaktu karcinogénov so sliznicou,
  • nevhodná úprava potravín – vyprážanie (vznik akrylamidu, zvýšené množstvo prijatého tuku a kalórii), grilovanie (vznik karcinogénnych látok).

e) Nedostatok fyzickej aktivity, sedavý spôsob života: nedostatočná pohybová aktivita spôsobuje, že čas prechodu stravy tráviacim traktom trvá dlhšie – črevo je pôsobeniu karcinogénnych látok vystavené dlhšie a taktiež prispieva k vzniku obezity.

f) Fajčenie: cigaretový dym obsahuje viac ako 7 000 chemických látok a zlúčenín, z ktorých sa veľké množstvo považuje za dokázané karcinogény, čím dlhšie fajčenie trvá (30 – 40 rokov) a čím je vyššia spotreba cigariet (min. 20 cigariet denne), tým je riziko vzniku kolorektálneho karcinómu vyššie.

g) Alkohol: je látka patriaca medzi karcinogény, postihuje všetky tkanivá s ktorými príde do kontaktu a jeho nadmerná konzumácia zvyšuje aj riziko vzniku kolorektálneho karcinómu, predovšetkým rekta. Riziko je vyššie u konzumentov piva a tvrdého alkoholu, ako u konzumentov vína. Za rizikovú sa považuje dávka vyššia ako 15g/deň čistého alkoholu (čo je asi jedno malé pivo alebo 25 ml tvrdého alkoholu alebo 125 ml bieleho vína). Alkohol tiež znižuje obranyschopnosť organizmu, čim podporuje účinok rakovinotvorných látok, bráni reparačným procesom DNA a v organizme spôsobuje úbytok kyseliny listovej, ktorá chráni pred vznikom kolorektálneho karcinómu.

h) Ďalej môže k vzniku prispievať aj chronické zápalové ochorenie čriev – najmä ulcerózna kolitída, výskyt polypov v hrubom čreve, cukrovka, dlhodobý stres a pod.

 

Zdroj informácií: webová stránka RÚVZ Čadca