ES flag GR flag SK EN flag

ÚVOD

Hlavnými cieľmi projektu VISION – projektu H2020 typu Twinning - je posilnenie excelentného onkologického výskumu a zavádzanie inovačných technológií na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcii (BMC SAV, v. v. i.). Napriek mnohým pokrokom v diagnostike a liečbe, predstavujú tieto ochorenia stály problém. Ich incidencia neustále stúpa a iba nízky počet pacientov je zachytených vo včasných štádiách, kedy je ochorenie riešiteľné štandardnými liečebnými postupmi. Včasná diagnostika je preto základom pre zvýšenie percenta prežívania pacientov a zlepšenie kvality ich života. Cieľom projektu VISION je rozšírenie spolupráce s významnými vedeckými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú klinicky-orientovaným výskumom. Vďaka tejto spolupráci by sme chceli dosiahnuť zvýšenie kvality výskumu, prenos získaných vedeckých výsledkov do klinickej praxe a v konečnom dôsledku skorú diagnostiku a efektívnu liečbu pre pacientov s týmito ochoreniami.