GR flag SK EN flag

ÚVOD

Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším výskytom zhubných nádorov tráviaceho traktu v Európe. Ide predovšetkým o kolorektálny karcinóm a karcinóm pankreasu. Napriek mnohým pokrokom v diagnostike a liečbe, predstavujú tieto ochorenia stály problém. Ich incidencia neustále stúpa a iba nízky počet pacientov je zachytených vo včasných štádiách, kedy je ochorenie riešiteľné štandardnými liečebnými postupmi. Včasná diagnostika je preto základom pre zvýšenie percenta prežívania pacientov a zlepšenie kvality ich života. Cieľom projektu VISION je rozšírenie spolupráce s významnými vedeckými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú klinicky-orientovaným výskumom. Vďaka tejto spolupráci by sme chceli dosiahnuť zvýšenie kvality výskumu, prenos získaných vedeckých výsledkov do klinickej praxe a v konečnom dôsledku skorú diagnostiku a efektívnu liečbu pre pacientov s týmito ochoreniami.