GR flag SK flag EN flag

KONTAKT

 

Koordinátor projektu:

Alena Gábelová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAS
Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava

biomvision@savba.sk
+421 2 32295177

 

Vedecký projektový manažér:

Božena Smolková, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAS
Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava

biomvision@savba.sk
+421 2 32295138

 

Projektový manažér:

Tatiana Šipošová, MSc.
Projektový úsek, BMC SAV
Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava

biomvision@savba.sk
+421 2 59302402