GR flag SK flag ENG flag

SPOLUPRÁCA

 

ERA-NET – TRANSCAN-2 Projekt - NExT - Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumours https://www.next-project.eu/

 

Nadácia Výskum rakoviny - organizácia vedecko-popularizačných aktivít zameraných najmä na onkologický výskum a prevenciu
https://www.nvr.sk/

 

Univerzita Komenského – vzdelávanie
https://fns.uniba.sk/kge/