GR flag SK EN flag

Rakovina pankreasu

 

pankreas = podžalúdková žľaza

Rakovina pankreasu je celosvetovo štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia spomedzi všetkých typov nádorov a predpokladá sa, že čoskoro bude najsmrteľnejším typom rakoviny. Jedná sa o veľmi agresívne, rýchlo sa rozširujúce ochorenie. Napriek zvyšujúcej sa kvalite zdravotníctva v posledných rokoch počet nových prípadov nádorov pankreasu výrazne narastá a Slovenská republika je na treťom mieste medzi krajinami Európy vo výskyte tohto ochorenia.

TYPY NÁDOROV PANKREASU

Pod pojmom rakovina pankreasu rozumieme viacero zhubných a nezhubných nádorov podžalúdkovej žľazy, ktoré môžu postihovať:

 • exokrinné tkanivo (produkuje tráviace enzýmy)
 • endokrinné tkanivo (produkuje hormóny)

Najčastejšie sa vyskytujúcimi sú práve adenokarcinómy vyrastajúce z exokrinného epitelového tkaniva, ktoré predstavujú takmer 85 % prípadov karcinómu pankreasu a sú charakteristické neprítomnosťou príznakov, ktoré by umožnili ich skorý záchyt.

PRÍZNAKY

Príznaky nádorov pankreasu sú veľmi rôznorodé a často v skorých štádiách ochorenia úplne neprítomné, čo znemožňuje skorú diagnostiku a záchyt nádorov pankreasu. Aj príznaky v neskorších štádiách sú veľmi nešpecifické a môžu byť spôsobené, okrem nádorov pankreasu, množstvom ďalších príčin, medzi ktoré patrí pankreatitída, cysta pankreasu, absces, žlčníkové kamene, iné nádory (žalúdka, žlčníka, žlčových ciest alebo iných orgánov dutiny brušnej).

Medzi najčastejšie nešpecifické (prvotné) prejavy patria:

 • problémy so zažívaním, nechutenstvo, nevoľnosť, zvracanie
 • strata hmotnosti
 • celková slabosť, únava
 • tvorba vyrážok
 • bolesti chrbta
 • hnačka, zápcha
 • závrate
 • vznik alebo zhoršenie cukrovky

Symptómy môžu tiež súvisieť s lokalizáciou nádoru. Napríklad nádor ktorý blokuje/upcháva žlčový vývod prechádzajúci cez pankreas, vedie k javu zvanému „bezbolestná žltačka“, kedy sa žlčové farbivá akumulujú v krvi a spôsobujú žlté zafarbenie pokožky a tmavé zafarbenie moču. Tento jav je dôvodom pátrať po príčine, čo umožní diagnostikovať tumor pankreasu skôr.

Príznaky v pokročilom štádiu:

V pokročilom štádiu ochorenia sa zvýrazňujú nešpecifické príznaky, a pribúdajú k nim

 • bolesti brucha v hornom kvadrante a okolo pupka, bolesti vystreľujúce do krížovej oblasti
 • žlté sfarbenie kože, slizníc a očných bielkov
 • zväčšenie sleziny a pečene
 • zväčšenie lymfatických uzlín, oslabená imunita
 • ascites - voľná tekutina v brušnej dutine
 • vznik cukrovky, prípadne jej dekompenzácia a s ňou spojené komplikácie
 • zvýšená zrážanlivosť krvi spojená so vznikom krvných zrazenín

PRÍČINA A RIZIKOVÉ FAKTORY

Príčina vzniku nádoru pankreasu rovnako ako pri iných typoch nádorov nie je úplne objasnená. Pacienti s nádormi pankreasu však majú spoločné niektoré znaky, ktoré sú zároveň považované za rizikové faktory pre vznik ochorenia. Medzi najčastejšie patrí:

 • obezita (zvyšuje riziko vzniku rakoviny pankreasu o 12%)
 • vysoký príjem červeného mäsa
 • dlhodobý stres
 • zlé stravovacie návyky
 • fajčenie a alkohol (alkohol, decht, nikotín ⇒ karcinogény)
 • ochorenia pankreasu (cukrovka, pankreatitída – chronický zápal pankreasu)
 • dlhodobé užívanie liekov proti cukrovke
 • periodontitída (infekcie a zápaly ďasien a kostí, ktoré obklopujú a podporujú zuby)
 • dlhodobý vplyv karcinogénov
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • genetická predispozícia (4 až 16% - génové mutácie BRCA2, DPC4, STK, p16, p53)
 • familiárny výskyt pankreatitídy a rakoviny pankreasu

DIAGNOSTIKA

Keďže príznaky nie sú jednoznačné, konečnú diagnózu nie je možné určiť len na základe prítomnosti symptómov a rizikových faktorov.

Vyšetrenie krvi

Medzi nešpecifické príznaky (vyskytujú sa aj pri iných ochoreniach) patria prítomnosť anémie a zrýchlenej sedimentácie. V prípade výrazného chudnutia dochádza k poklesu nurtičných parametrov. Pri obštrukcii žlčových ciest, ktorá častá hlavne pri nádoroch hlavy pankreasu, dochádza k vzniku  žltačky a prípadne k zápalu žlčových ciest, čo môžeme pozorovať zvýšenými zápalovými parametrami, zvýšenou hladinou bilirubínu a zmenami v hodnotách pečeňových testov (GMT, ALP, ALT, AST).

Medzi nešpecifické onkomarkery patria Ca19-9 (z angl. carbohydrate antigen), Ca125 (z angl. cancer antigen 125 známy aj ako mucín 16) a CEA (karcinoembryonálny antigén).

Diagnostické metódy

Pri podozrení na nádorové ochorenie pankreasu je základným kameňom realizácia zobrazovacích vyšetrení a to predovšetkým CT vyšetrenia (počítačová tomografia), MRI (magnetická rezoznancia) a MRCP (magnetickorezonančná cholangiopankreatikografia ). Ďalšími pomocnými diagnostickými metódami sú endoskopické vyšetrenie - ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia), gastrofibroskopia, EUS- EndoUSG (endoskopická ultrasonografia)

CT je neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá za pomoci röntgenového žiarenia umožňuje lekárovi detailný náhľad na vnútorné orgány.

PET-CT - pozitrónová emisná tomografia v kombinácií s CT vyšetrením sleduje vychytávanie špeciálnej kontrastnej látky. Môže sa použiť na vyšetrenie štádia a priebehu ochorenia, pooperačnej recidívy alebo metastázovania.

MRI je neinvazívna rádiologická vyšetrovacia metóda, jedna z najpodrobnejších vyšetrovacích metód vôbec. Pacient je uložený do silného magnetického poľa, pričom je prístrojom do jeho tela vyslaný rádiofrekvenčný impulz. Impulz trvá krátko a po jeho skončení sa zosníma signál, ktorý vytvorí obraz pacientovho tela so všetkými detailmi.

MRCP využíva magnetické pole na zobrazenie vnútorných orgánov. Využíva sa hlavne na vizualizáciu žlčových a pankreatických vývodov. Jej výhodou je aj zobrazenie okolitého parenchýmu vnútorných orgánov, preto je jednou z najpoužívanejších techník pri podozrení na rakovinu pankreasu.

ERCP je endoskopické vyšetrenie, pri ktorom sa kombinovanou metódou za pomoci endoskopu a röntgenového žiarenia vyšetrujú orgány tráviacej sústavy. Endoskop je lekársky nástroj rúrkovitého tvaru, zakončený kamerou s vlastným osvetlením. Zavádza sa po znecitlivení cez ústnu dutinu. Umožňuje aj odber tkaniva na histologické vyšetrenie (biopsia).

Invazívne vyšetrovacie metódy

Patrí k nim ERCP s odberom materiálu, perkutánna biopsia (odber vzorky tkaniva cez kožu za pomoci zobrazovacích vyšetrení), endoskopická biopsia (za pomoci endoskopického prístroju počas gastrofibroskopie, prípadne za pomoci endoskopickej ultrasonografie) alebo chirurgický odber tkaniva. Odobratý materiál je odoslaný na histopatologické vyšetrenie (vyšetrenie tkaniva pod mikroskopom + špeciálne farbenia).

LIEČBA

Nešpecifické príznaky spojené s rýchlou progresiou ochorenia v zmysle lokálneho zväčšenia nádoru a jeho šírenia do vzdialených orgánov (najčastejšie lymfatické uzliny, pečeň...) spolu s nedostatočnou diagnostikou vo väčšine prípadov znemožňujú účinnú liečbu. Tá v zásadnej miere závisí od štádia, v ktorom je ochorenie diagnostikované.

Štádiá karcinómu pankreasu:

I. štádium - lokálny karcinóm, nádorové bunky nie sú rozšírené mimo pankresu, operabilný

II. štádium - hraničný karcinóm, zo zobrazovacích metód nie je jasné či došlo k šíreniu do okolitých štruktúr, operabilný

III. štádium - pokročilý karcinóm, metastázy sú prítomné v blízkosti okolitých lymfatických uzlín a tkanív, chirurgické odstránenie obyčajne nie je možné, pretože nádorové bunky sa rozšírili do ciev

IV. štádium - metastatický karcinóm, nádorové bunky sa rozšírili do vzdialených oblastí tela, neoperabilný

V prípade skorých štádií nádoru je štandardne prvým krokom liečby radikálne chirurgické odstránenie časti alebo celého orgánu postihnutého nádorovým ochorením. V závislosti od nálezu sa najčastejšie jedná o odstránenie časti pankreasu s okolitým tukovolymfatickým tkanivom a priľahlými orgánmi (môže ísť o odstránenie častí alebo celého orgánu: žalúdok, dvanástnik, žlčník, žlčové cesty, slezina, nadoblička, oblička, hrubé črevo) s následnou pooperačnou chemoterapiou, prípadne rádioterapiou v závislosti od histopatologického vyšetrenia a definitívneho zhodnotenia nádorového ochorenia. Cieľom takéhoto postupu je minimalizácia pravdepodobnosti návratu ochorenia. Chirurgické odstránenie nádoru je jediná účinná metóda v liečbe nádorov pankreasu. Je možná len v prvom a druhom štádiu ochorenia. Väčšina pacientov je v čase diagnostikovania nádoru pankreasu už v lokálne pokročilom alebo metastatickom štádiu, kedy kompletné chirurgické odstránenie nie je možné a ani silná chemoterapiarádioterapia výrazne nepomáhajú. Dĺžka prežívania u najčastejších pankreatických nádorov - duktálnych adenokarcinómov sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do 5 rokov.

Ďalšie zdroje:

https://www.nierakovine.sk/
https://www.noisk.sk/pacient/onkologicke-ochorenia/pacientske-prirucky
https://pancreaticcancereurope.eu/
https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer.html
https://www.cancer.gov/types/pancreatic