GR flag SK EN flag

 

Najčastejšie príznaky nádorov
gastrointestinálneho traktu

 

Nádorové ochorenia sa môžu prejaviť širokou paletou príznakov. Avšak, tieto príznaky sú zvyčajne nešpecifické, to znamená, že sa môžu objaviť pri viacerých aj nenádorových ochoreniach, tým pádom ich prítomnosť nemusí znamenať, že sa jedná o rakovinu. Spozornieť treba v prípade, že sa objavia niektoré z nižšie uvedených príznakov, trvajú dlhodobo a nemenia sa po úprave životného štýlu. Ďalej riziko stúpa aj v prítomnosti niektorých rizikových faktorov pre onkologické ochorenia ako vyšší vek, rodinná anamnéza nádorových ochorení, rizikové správania ako častá zmena sexuálnych partnerov, fajčenie, obezita, nezdravý životný štýl.

 

1. Nevysvetliteľná bolesť

Bolesť môže byť jedným z nešpecifických príznakov rakoviny. Každý typ dlhotrvajúcej bolesti brucha by mal byť prešetrený lekárom a vzhľadom k prítomnosti rizikových faktorov ako fajčenie, obezita, vyšší vek by sa malo myslieť aj na možnosť onkologického ochorenia ako zdroja bolesti. V prípade že je bolesť spôsobená rakovinou, lokalizácia bolesti môže poukazovať na špecifický typ nádoru gastrointestinálneho traktu (GIT-u). Napríklad, pri karcinóme žalúdka môže byť prítomná tupá bolesť hornej časti brucha, približne v strede. V prípade že je takáto bolesť spojená aj s bolesťami chrbta, môže sa jednať o rakovinu pankreasu. Bolesť v ľavom dolnom kvadrante brucha môže byť spojená s nádorom hrubého čreva, ktoré môže napodobňovať zápal hrubého čreva (tzv. divertikulitídu), poprípade je prítomná bolesť v pravom dolnom kvadrante brucha, čo sa môže zameniť za zápal slepého čreva. Ďalej bolesť pod pravým rebrovým oblúkom môže poukazovať na rakovinu pečene, žlčových ciest, alebo môže poukazovať na postihnutie pečene metastázami iného nádoru. Každopádne v drvivej väčšine prípadov vznikajú bolesti brucha z iných príčin ako z onkologického ochorenia.

 

2. Nevysvetliteľná strata hmotnosti

Malé zmeny hmotnosti v priebehu času sú úplne normálne, pokiaľ však výrazne schudnete bez toho, aby ste sa o to snažili, mali by ste to oznámiť svojmu lekárovi. Náhla strata hmotnosti je jedným z častých príznakov rakoviny, ale môže byť prítomná aj napr. pri rôznych autoimunitných ochoreniach. Medzi najčastejšie nádorové ochorenia spojené s chudnutím patrí karcinóm pľúc (60%) a tzv. nádory horného gastrointestinálneho traktu (pažerák, žalúdok a iné), pri ktorých náhle chudne až 80% pacientov.

 

3. Neobvyklá hrčka alebo opuch

Pretrvávajúce hrčky alebo opuchy na ktorejkoľvek časti tela by mal vždy skontrolovať lekár. Pri nádoroch GIT-u môže trvať dlhšiu dobu kým sa nádor prejaví ako hmatateľná hrčka a zvyčajne je nutná skúsená ruka lekára, aby sa takýto nádor podarilo vyhmatať. Pri rakovine GIT-u môže byť prítomná hmatateľná hrčka v závislosti od zdroja nádoru (karcinóm pečene, žalúdka, hrubého čreva) a v pokročilých prípadoch aj karcinóm pankreasu, zhubný nádor tenkého čreva a podobne. Ďalšou príčinou hmatateľnej hrčky môže byť metastatické ochorenie, pri ktorom vieme nahmatať metastázy prakticky v ktorejkoľvek časti brucha (metastázy v pobrušnici, pečeni, slezine) alebo metastázy v lymfatických uzlinách. Opuchy predovšetkým jednostranné (opuchne ľavá noha ale nie pravá) môžu byť príznakom trombózy, kedy krvná zrazenina „upchá“ niektorú zo žíl končatiny. Práve trombózy sú častejšie u onkologických pacientov a v prípade, že vznikla trombóza a nie je prítomný iný dôvod na vznik trombózy (úraz, genetické faktory predisponujúce na trombózu, hormonálna antikoncepcia atď.), je nutné spozornieť. Takisto treba spozornieť pri rapídnom zväčšovaní sa obvodu brucha, čo môže byť príznakom plnenia sa brušnej dutiny tekutinou. Treba dodať, že hrčky alebo opuchy môžu vznikať aj pri neonkologických ochoreniach.

 

4. Únava

Pocit únavy je úplne normálny a môže byť spôsobený fyzickým alebo psychickým stresom, hormonálnymi zmenami, nedostatočnou výživou, alebo jednoducho nedostatkom spánku alebo zmenami počasia. Pokiaľ sa však cítite unavení dlhodobo bez jasného dôvodu, môže to byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku a môže byť opodstatnená návšteva lekára. Únavu môže spôsobovať viacero typov onkologických ochorení. Vzniká predovšetkým v dôsledku zvýšených nárokov organizmu na metabolické procesy, dá sa povedať že v tomto prípade z človeka rakovina tú energiu akoby vysáva. Opäť platí, že v drvivej väčšine prípadov vzniká únava z iných ako onkologických dôsledkov.

 

5. Ožltnutie (ikterus)

Ikterus (žltačka) môže byť spôsobený viacerými príčinami, predovšetkým infekčnými (hepatitída A,B,C), niektorými autoimunitnými syndrómami alebo upchatím žlčových ciest kameňom. Pri iktere je vidieť žlté sfarbenie očných bielok, slizníc, kože a moč je stmavnutý do sýto žlta až hneda. Riziko onkologického ochorenia ako zdroja ikteru stúpa v prípade, že je takéto „ožltnutie“ nebolestivé a nie je prítomná ani horúčka (asymptomatický ikterus). Dochádza k nemu pretože napr. karcinóm pankreasu, žlčových ciest alebo pečene, poprípade metastázy tlačia na žlčovody, vďaka čomu sa žlč neodvádza dobre a stúpa koncentrácia niektorých komponentov žlče v krvi. Každé takéto ožltnutie musí byť preskúmané lekárom.

 

6. Tráviace problémy

Pod tráviace problémy spadá pestrá škála príznakov, ktoré sú tak isto nešpecifické a najčastejšie vznikajú z nenádorových príčin. Patrí medzi ne pálenie záhy, pretrvávajúca strata chuti do jedla, chudnutie, zmeny vo frekvencii alebo konzistencii stolice alebo nadúvanie, pocit plnosti po jedle a pod. V prípade, že takéto príznaky pretrvávajú dlhodobo a spôsobujú pacientovi dlhodobý diskomfort a nemiznú ani napriek zmene stravy a životného štýlu, je nutné uvedené ťažkosti prešetriť u lekára. Medzi príznaky s najvyšším rizikom rakoviny patria ťažkosti s prehĺtaním, bolestivé prehĺtanie, pocit cudzieho telesa v krku, pocit skorej plnosti po jedle, neplánované chudnutie, dlhodobé hnačky, poprípade dlhodobá zápcha.

 

7. Zmeny stolice

Frekvencia, konzistencia, farba stolice môže poskytovať dôležité informácie o stave gastrointestinálneho traktu. Opäť platí, že väčšinou sú zmeny stolice spojené s neonkologickými ochoreniami, ale v prípade že sú prítomné rizikové faktory pre nádorové ochorenie, takéto zmeny, hlavne ak sú dlhodobé, je nutné prešetriť u lekára. Čo sa týka konzistencie stolice pri onkologických ochoreniach, predovšetkým nádoroch hrubého čreva môžeme pozorovať buď hnačky alebo naopak zápchy. Zápcha je pozorovaná pri nádoroch ľavého hrubého čreva alebo konečníka, kedy môže byť stolica tenká ako ceruzka (ceruzkovitá). Poprípade sa môže striedať hnačka so zápchou. Hnačka je skôr pozorovaná pri nádoroch „práveho“ hrubého čreva.

Niektoré špecifické sfarbenia stolice môžu poukazovať na onkologické ochorenie:

  • Stolica s prímesou čerstvej (červenej) krvi: pozoruje sa skôr pri „ľavostranných“ nádoroch. Je častokrát spôsobená hemoroidmi alebo prasknutím žiliek pri prílišnom tlaku na stolicu, teda v prípade, že sa objaví čerstvá krv v stolici, nemusí to hneď znamenať, že sa jedná o nádorový proces.
  • Čierna stolica (ako decht, poprípade kávová usadenina): vzniká v dôsledku natrávenia krvi a preto je zdroj krvácania prítomný skôr vo vyšších častiach GIT-u (smerom k ústam). Môže byť prítomná pri malom, postupnom krvácaní z nádoru žalúdka alebo pravostranných nádorov hrubého čreva, tenkého čreva a pod. Pozor na takéto sfarbenie stolice pri konzumácii cvikly alebo krvavničiek. Niekedy, krvácanie nie je vidieť voľným okom, vtedy je nutné podstúpiť test na okultné krvácanie.
  • Biela/svetlá stolica: môže byť príznakom nedostatočnej činnosti pankreasu (napríklad pri karcinóme pankreasu), kedy nedochádza k dostatočnému tráveniu tukov. V takýchto prípadoch sa pozoruje aj plávanie stolice na vode po vyprázdnení (neklesne na spodok).

 

Subjektívne príznaky pacienta sú vždy dôležitým faktorom v rozhodovaní sa lekára a v diferenciálnej diagnostike ochorení. Je preto dobré, keď si pacient všíma neobvyklé zmeny hmotnosti, charakteru stolice, prítomnosti bolestí alebo iných vyššie popísaných príznakov. Lekárske vyšetrenie je vhodné podstúpiť v prípade, že sa jednotlivé príznaky dlhšie nemenia alebo sa stupňujú.

 

Prevencia